Accès directe a: Contingut » | Navegació principal »


Espectacles familiars

Aquafonia (Sona Putxet)

Dissabte 26 de maig a les 13h

Aquafonia

Aquafonia és un espectacle musical que, a través dels múltiples recursos del joc amb aigua i llums, permet viure l'experiència sensorial i estètica de la música aquafònica. El repertori d'aquest espectacle familiar va de la música clàssica fins a la música moderna, passant per músiques folklòriques de diferents indrets.

Informacio addicional

Apte per a tota la família


Accès directe a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »