Accès directe a: Contingut » | Navegació principal »


Formulari reserva d'espais

Dades entitat/grup/empresa sol·licitant
Dades sobre l'activitat
Material de suport necessari
Num:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 l’informem que les seves dades de caràcter personal quedaran incorporades a un fitxer informatitzat de contactes de titularitat de CALAIX DE CULTURA, que és el responsable. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb els centres i mantenir-lo informat dels serveis que oferim. Si és el cas, les dades personals es cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la relació. El titular té dret a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CALAIX DE CULTURA amb domicili al carrer Diputació, 185 entl. 3a 08011 de Barcelona.


Accès directe a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »