Accès directe a: Contingut » | Navegació principal »


Formulari taller cultural, itinerari

Dades personals
Dades taller / itinerari

Cal que ens envieu el curriculum del professor/a i el programa detallat del taller o recorregut/durada de l'itinerari a espaiputget@espaiputget.com.

L’informem de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 que les dades personals que faciliti / ha facilitat tenen per finalitat un procés de selecció, quedant en un fitxer informatitzat de contactes, custòdia de CALAIX DE CULTURA i seran destruïts al finalitzat el mateix. L'informem que, si és el cas, les dades personals es cediran a l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període tenen la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CALAIX DE CULTURA amb domicili al carrer Diputació, 185 entl. 3a 08011 de Barcelona.


Accès directe a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »