Accès directe a: Contingut » | Navegació principal »


Contacta'ns

Demana'ns i suggereix-nos tots els canvis o millores que creguis que l'Espai Putxet necessita.

Pots fer-ho trucant al 93 418 60 35 o enviant un correu electrònic a espaiputget@espaiputget.com

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem que les dades formen part d'un fitxer responsabilitat de Calaix de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició. L’encarregat del tractament és Calaix de Cultura S.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és calaixdecultura@calaixdecultura.cat.


Accès directe a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »