Accès directe a: Contingut » | Navegació principal »


Accessibilitat

Aquest web està concebut com una experiència fàcil d'usar, sense barreres i accessible a qualsevol usuari. Segueix les les pautes d'accessibilitat pel contingut web 1.0 del W3C-WAI, consorci que defineix els estàndards dels nous mitjans digitals.

Tecles d'accés

La majoria de navegadors ofereixen la possibilitat d'utilitzar combinacions de tecles per anar als enllaços. A continuació describim les tecles que pot utilitzar en aquest web.

Windows

Internet Explorer: Alt + tecla d'accés + Enter
Mozilla Firefox: Alt + Shitf + tecla d'accés
Opera: tecla majúscules + Esc + tecla d'accés

Macintosh

Mozilla Firefox: Control + tecla d'accés
Safari: Control + tecla d'accés

Tecla d'accés i destí

  • 1 - El centre
  • 2 - Cursos i tallers
  • 3 - Itineraris
  • 4 - Espectacles
  • 5 - Conferències
  • 6 - Exposicions

Accès directe a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »